Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Nordhealth Oy: n asiakkaille ja prospekteille.

Viimeisin muutos 19.8.2021.

 

1 Rekisterinpitäjä

Nordhealth Oy (2162673-1)
Virkkalantie 21
08700 Lohja Suomi

Puh. +358 19 425 1610
(jäljempänä ”me”)

 

2 Yhteystiedot

Nordhealth Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo
dpo@nordhealth.com

 

3 Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat:

• tuotteidemme ja palvelujemme toimittaminen ja kehittäminen,

• sopimus- ja muiden lupausten ja velvoitteiden täyttäminen,

• asiakassuhteen hoitaminen,

• asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi

• sähköinen suoramarkkinointi ja

• mainonnan kohdistaminen meidän ja muiden verkkopalveluihin.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakassuhteeseen ja / tai muuhun asiaan liittyvään yhteyteen perustuva oikeutettu etumme sopimuksen ja suostumuksen toteuttamiseksi.

 

4 Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia asiakkaiden tai muiden rekisteröityjen henkilöiden, kuten koulutuksiemme osallistujien, henkilötietoja asiakasrekisterin yhteydessä:

rekisteröidyn perustiedot *, kuten nimi, asiakasnumero, käyttäjänimi ja / tai muu tunniste, salasana ja haluamasi kieli;

• rekisteröidyn * yhteystiedot *, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite;

• yrityksen ja yrityksen yhteyshenkilöiden tiedot, kuten y-tunnus, yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot;

• suoramarkkinoinnin mahdolliset kiellot ja suostumukset;

• tiedot tapahtumien osallistujista ja mahdolliset tiedot tapahtumasta, kuten erityisruokavaliot;

• asiakassuhdetta ja sopimusta koskevat tiedot, kuten aiemmat ja nykyiset sopimukset ja tilaukset, asiakassuhteen perusteella muodostettu käyttäjäprofiili, puhelutallenteet, kirjeenvaihto asiakkaan / rekisteröidyn kanssa ja muut kontaktit, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot;

• muut mahdolliset rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot. Tähdellä merkittyjen henkilötietojen toimittaminen on vaatimus sopimus- ja / tai asiakassuhteellemme. Ilman tarvittavia tietoja emme pysty tarjoamaan tuotetta ja / tai palvelua.

 

5 Mistä vastaanotamme tietoja?

Ensisijainen lähteemme on tiedot, jotka lähetät asiakkaana. Tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin henkilötietoja voidaan myös kerätä ja päivittää julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavien lakien ja asetusten rajoissa. Tällainen tietojen päivitys suoritetaan manuaalisesti tai automatisoidusti. Anonyymien vierailijatietojen keräämiseen käytämme seuraavia työkaluja ja palveluja:

Google Analytics - Lisätietoja:
https://analytics.google.com/analytics/web/

Hotjar - Lisätietoja:
https://www.hotjar.com/

 

6 Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoja EU: n tai ETA: n ulkopuolelle?

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille osapuolille. Käytämme alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme. Siirrämme henkilötietoja EU: n / ETA: n ulkopuolelle. Kun henkilötietoja käsitellään EU: n / ETA: n ulkopuolella, varmistamme, että alihankkija on sitoutunut käyttämään EU: n komission vakiosopimuslausekkeita.

 

7 Kuinka suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?

Ainoastaan ​​työntekijöillämme, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja, on oikeus käyttää henkilötietoja sisältävää järjestelmää. Tiedot ovat teknisesti suojattuja. Tietoihin pääsy edellyttää riittäviä oikeuksia. Luvatonta käyttöä estävät myös palomuurit ja tekninen suojaus. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää tietoja. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Tietojärjestelmä varmuuskopioidaan turvallisesti ja se voidaan tarvittaessa palauttaa. Turvatarkastukset suoritetaan säännöllisesti. Tallennamme tietoja asiakassuhteen ajaksi ja sovellettavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Arvioimme tietojen tallennustarpeen säännöllisesti ottaen huomioon sovellettava lainsäädäntö. Lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimista, joilla varmistetaan, että rekisteriin ei tallenneta yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoitus huomioon ottaen. Korjaamme tai poistamme tällaiset tiedot viipymättä.

 

8 Mitkä ovat oikeutesi rekisteröidynä?

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat rekisteriin tallennetut henkilötiedot ja oikeus vaatia tietojen oikaisemista tai poistamista. Jos sinulla on pääsy tietoihisi, voit muokata tietoja itse. Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus peruuttaa tai muuttaa suostumustasi. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuvan käsittelyn laillisuuteen.

Sinulla on oikeus vastustaa tai vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista ja tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Sinun erityistilanteeseen liittyvistä syistä sinulla on myös oikeus vastustaa muita käsittelytoimia, kun käsittelyn oikeusperusta on oikeutettu etu. Pyyntösi yhteydessä sinun on yksilöitävä erityinen tilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Voimme hylätä väitepyynnön vain oikeudellisista syistä.

 

9 Kenen kanssa voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä tietosuojakäytäntöä koskevat kontaktit ja pyynnöt on toimitettava kirjallisesti tai henkilökohtaisesti toisen jakson 2 kohdassa mainituun yhteystietoon.