Tietosuojaseloste

Tämä on Nordhealth Finland Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

Viimeisin muutos 24.5.2021.

 

Rekisterinpitäjä

 

Nordhealth Finland Oy, 1733917-4

Tekniikantie 12

02150 Espoo

puh. 019 425 1610

info@fns.fi

 

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Matti Saarelainen
Tekniikantie 12
02150 Espoo

dpo@fns.fi

 

Rekisterin nimi

Siruhaku.fi löytöeläinten löytäjärekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Rekisterin käyttötarkoitus on Siruhaku.fi-palvelussa löytöeläimen löydetyksi ilmoittaneiden henkilöiden yhteystietojen tallentaminen. Tietoja voidaan käyttää myös eläinten omistajien toiveesta. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteri sisältää seuraavat, siruhaun jälkeen täytettävässä yhteydenottopyyntölomakkeessa tallennettavat tiedot: Eläimen löytäneen henkilön etu- ja sukunimi, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, eläimen löytöpaikka sekä viestin lähettäjän ip-osoite.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Palveluun rekisteröitävät eläinten löytäjien tiedot antavat eläinten löytäjät. Eläinten omistajien tietoja ei rekisteröidä palveluun, vaan omistajatiedot haetaan reaaliaikaisilla kyselyillä palveluun kuuluvien eläinklinikoiden tietokannoista.

 

Anonyymi verkkoanalytiikka

 

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme Google Analyticsia – lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Palvelun henkilörekisterin tiedot ovat Nordhealth Finland Oy:n sisäistä tietoa. Tietoja luovutetaan ainoastaan eläimen omistajalle, palveluun kuuluville eläinklinikoille tai viranomaisille siinä tilanteessa, jossa rekisterin ylläpitäjällä on aihetta epäillä palvelua väärinkäytetyn. Muussa tilanteessa tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Rekisteri ja rekisterinpitäjän järjestelmä sijaitsevat EU:n alueella, mutta rekisterinpitäjällä on palvelun toteuttamista varten myös oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvatarkistuksia tehdään säännöllisesti.

 

Tarkastusoikeus ja muut rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

 

- tarkastaa omat tietonsa. Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, hänellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

- pyytää virheellisten tietojen oikaisemista

- pyytää vanhentuneiden tai muutoin perusteettomasti käsiteltävien tietojen poistamista

- pyytää tietyissä tapauksissa käsittelyn rajoitusta

- vastustaa oikeutettuun tai yleiseen etuun perustuvaa tietojen käsittelyä

- pyytää tietojensa siirtämistä silloin, kun tietoja käsitellään sopimuksen tai suostumuksen perusteella

- peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn

- tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle; tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi.

 

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä meille pyynnön sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@fns.fi.