Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä:

Finnish Net Solutions Oy , Y-tunnus: 1733917-4
Virkkalantie 12-16 B 13, 08700 LOHJA

Rekisterin hoitaja:

Janne Huttunen, janne.huttunen@fns.fi

Rekisterin nimi:

Siruhaku.fi löytöeläinten löytäjärekisteri

Tietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisterin käyttötarkoitus on Siruhaku.fi –palvelussa löytöeläimen löydetyksi ilmoittaneiden henkilöiden yhteystietojen tallentaminen. Tietoja voidaan käyttää myös eläinten omistajien toiveesta. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää seuraavat, siruhaun jälkeen täytettävässä yhteydenottopyyntölomakkeessa tallennettavat tiedot: Eläimen löytäneen henkilön etu- ja sukunimi, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite , eläimen löytöpaikka sekä viestin lähettäjän ip-osoite.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Palveluun rekisteröitävät eläinten löytäjien tiedot antavat eläinten löytäjät. Eläinten omistajien tietoja ei rekisteröidä palveluun, vaan omistajatiedot haetaan reaaliaikaisilla kyselyillä palveluun kuuluvien eläinklinikoiden tietokannoista.

Tietojen luovutus ja niiden suojaus:

Palvelun henkilörekisterin tiedot ovat Finnish Net Solutions Oy:n sisäistä tietoa. Tietoja luovutetaan ainoastaan eläimen omistajalle, palveluun kuuluville eläinklinikoille tai viranomaisille siinä tilanteessa, jossa rekisterin ylläpitäjällä on aihetta epäillä palvelua väärinkäytetyn. Muussa tilanteessa tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Henkilörekisteritietoihin pääsy edellyttää Siruhaku.fi palvelimen käyttöoikeuksia, joita on vain Finnish Net Solutions Oy:n henkilökunnalla. Kuluttajalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään. Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään.